Kuidas ettevõtte ühisüritused kujundavad töökultuuri ja tugevdavad meeskonnatunnet

ürituste korraldamine

Mitmekesine töökeskkond annab igale töötajale võimaluse õppida ja kasvada, tundes end samal ajal tunnustatuna ja toetatuna. See on ka üks põhjustest, miks ettevõtte ühisüritused on nii olulised ja väärtustatud.

Iga ettevõtte sündmus peaks olema oma töötajate nägu.
Mis on ürituse eesmärk, kes on need inimesed, kes sinna tulevad, millist sõnumit me sellega edastada tahame? Kui need küsimused on saanud vastuse on juba suur samm sisuka ühisürituseni astutud.

Paljude ettevõtete puhul võivad suvepäevad olla kohaks, kus mõnd kolleegi näost-näkku esimest korda alles nähaksegi – nimi emailide all saab ühtäkki visuaali ja hääle. Samuti on just suvepäevadel suurepärane võimalus teambuildingu ja erinevate tegevuste käigus tuua välja inimeste hobid-huvid-anded ja seeläbi anda sellele näole ja häälele veel lisaks ka sisu.

Saad teada, et müügiosakonnas töötavale Marile meeldivad roosid ja tal on kodus suur lilleaed, mis teda töövälisel ajal köidab.
Või siis Martinil on koerad ja ta on täiesti looma-inimene 🙂
See annab inimliku mõõtme ja suhtlus sellises infoväljas on juba poole mõnusam:) Ja lisaks loob tunde, et ma ise ka tahan/julgen ennast avada.

Oluline ei ole ainult see, kui hea on mu sooritus töökeskkonnas, vaid ka see, kes ma inimesena olen ja mida valin/hindan oma elus ning suures pildis. See omakorda kasvatab lojaalsust, liidab inimesi ja tekitab mõnusa “meie” tunde, tugevdab ettevõtte töökultuuri ja tunnet, et mind hinnatakse ja mu arvamust ning unikaalsust väärtustatakse.

Kuidas mõjutavad sellised kokkusaamised töötajate rahulolu – suures pildis, oma töökeskkonnaga, inimeste, iseendaga?

Kui meeskonnaliikmete vahel on usaldus ja sünergia, suhtlevad nad tõhusamalt, vältides võimalikke konflikte, tugevdades tiimi ühtsust ning luues positiivseid suhtlusvorme.

Tõhus meeskonnatöö ja tiimitunne mõjutavad ettevõtte äritulemusi märkimisväärselt.
Gallupi uuring väidab järgmist:
* 21% suurem kasumlikkus
* 17% suurem produktiivsus
* 41% vähem puudumisi töölt
* 24% väiksem töötajate lahkumine (eelkõige kõrge lahkumismääraga organisatsioonides)

Kui meeskonnaliikmed usaldavad ja hindavad üksteist, suhtlevad nad üksteisega tõhusamalt, vältides potentsiaalseid konflikte, suurendades tiimi ühtsust ja loovad positiivset suhtlust.

Suurepärased meeskonnad jagavad mitmeid ühiseid jooni:
* Meeskonnaliikmed tunnevad iga meeskonnaliikme individuaalseid andeid.
* Tiimiliikmed on partnerid, kes toetavad teineteise arengut.
* Meeskonnaliikmed kasutavad oma teadmisi plaanide tegemiseks, strateegiate koostamiseks, analüüsimiseks ja tegevuste suunamiseks.