Meie väärtused

Createvents on esimestest päevadest peale olnud vastutustundlik. Meil on kogenud ja pühendunud meeskond ja ettevõtte vaimu kirjeldab ehk kõige paremini võtmesõna jagamine.

Jagame

Jagame neile, kel on vaja abi ja toetust – igal kuul annetame tegusatele MTÜ-dele sotsiaal-, tervise-, hariduse- või keskkonna valdkonnas.​

Jagame ja kaasame

Jagame ja kaasame väikeseid tublisid tegijaid – nii tulid eelmise aasta jõulukingid klientidele Väike-Maarjast väikselt toredalt pere-ettevõttelt.​

Jagame oma teadmisi​

Jagame oma teadmisi, oskusi ja maailmavaadet lahkelt ja rõõmuga nii koolituste kui ka isikliku suhtluse kaudu☺​

Meie kindel soov ja eesmärk on iga sündmuse korraldamise puhul pidada silmas 2 väärtust:

Sündmus kannab ja väljendab kliendi väärtusi ja eesmärki

Sündmus kannab ja väljendab kliendi väärtusi ja eesmärki, mida iga sellel osalejad võiks tunda. Olgu see siis tunne, et oli mõnus vaheldus ja suhtlus või ettevõtte väärtustest tulenevad tegevuste/visuaali valikud, mis  loovad ühtsuse, toetamise tunnet, koostöö ja isiklike ambitsioonide/soovide toetamist. Suures pildis - minu tööandja hoolib ja on tänulik mu panuse eest☺

Jätkusuutlikkus, keskkonnateadlikkus ja innovaatilisus

Iga sündmuse korraldamisega kaasneb terve rida valikuid, millega saame toetada väiksemat ökoloogilist jalajälge. Kindlasti valime ja eelistame just neid.

* Kui toitu jääb peale sündmust üle, siis saame seda koostöös heade abistajatega viia nendeni, kes seda vajavad
* Nõude valikus kasutame ikka ja ainult kas siis n.ö päris-nõusid või taaskasutatavaid/biolagunevaid
* Õhupallid – kõik on biolagunevad
* Vaibad – taaskasutame☺
* Lilled ja seaded – viime kõik kliendile nende kontorit kaunistama
Jne, jne☺

Lisaks ja läbivalt – meie moto on see, et kõik on võimalik☺ Ja ei peagi siin silmas ainult suuri sisulahendusi aga ka seda, et oleme teinud väga suuri sündmusi väga kitsas ajaraamis, leidnud lahendusi olukordades, kus tundub, et neid justkui ei ole, teinud kannapöördeid viimasel hetkel. Ja seda kõike ikka rõõmu, inspiratsiooni ja suure südamega☺